Webmaster D.Boedt           18/4/18

De kring van gepensioneerden Brugge is op 8 november 1967 opgericht als een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.

De kring heeft tot doel de verbondenheid tussen de leden levendig te houden en te verstevigen, en bij te dragen tot de verwezenlijking van hun morele, sociale en culturele belangen.

Kunnen lid worden :

- De gewezen personeelsleden van de KBC (vòòr 1.7.98 ex KB, ex Cera Hoofkantoor) die daar hun   loopbaan    beëindigden via pensionering, of overgangsregeling naar pensionering toe

- Hun nabestaande levenspartners

  - De weduwen/weduwnaars van in actieve dienst overleden personeelsleden

Dagfietstocht
Westhoek Grensroute

Donderdag 17 mei 2018

  
                       


                               Meer info

Trefpunt maart 2018.pdf

 TREFPUNT

Recente berichten
van het

Sociaal Fonds


  
            


Activiteiten 2018

ACTIVITEITEN

Meer info


NIEUWSBRIEF


Meer info

    Activiteiten gepland
     in 2018